Grąžinimo ir garantijos taisyklės

Privatumo politika

Kokybiškų prekių grąžinimas:

 

 1. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnį Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų, atsisakyti prekės, jei ji nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo privalomi norint apžiūrėti prekę. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas. 
 2. Prekės gali būti grąžinamos kreipiantis raštu elektroniniu paštu: sales@vilma.lt
 3. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina visus ar dalį pinigų už Prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo įrodymo apie Prekės išsiuntimą Pardavėjui gavimo dienos arba Prekės grąžinimo.
 4. Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą, jei grąžinama Prekė ar jos pakuotė yra sugadinta, Prekė yra praradusi prekinę išvaizdą (pažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.), Prekė buvo naudota, Prekė yra be autentiškų etikečių, apsauginių maišelių bei be tų pačių priedų, su kuriais ir buvo parduota, Prekė yra netvarkingoje ir/ar neoriginalioje pakuotėje (be instrukcijos ir garantinio talono, jei jie buvo pristatyti su Preke), kitokios sudėties, nei Pirkėjo buvo įsigyta, negrąžintos perduotos Pirkėjui kartu su Preke dovanos, Prekės aksesuarai ar priedai. 
 5. Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą arba kasos aparato kvitą, arba kitą Prekės pirkimą–pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą ir užsakymo numerį.
 6. Už grąžinamos prekės komplektaciją atsako Pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.
 7. Pinigai už grąžintas Prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą. 
 8. Pirkėjo teisė grąžinti internetinėje parduotuvėje pirktas kokybiškas prekes netaikoma:   
  1. užsakymams pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra pagamintos iš anksto, ir kurios gaminamos, atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, taip pat dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

 

Nekokybiškų prekių grąžinimas:

 

 1. Vartotojas, kuriam buvo parduota nekokybiška prekė, vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.364 straipsnio 1 dalimi, turi teisę pasirinkti reikalauti prekę pataisyti arba reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų. 
 2. Garantiniu laikotarpiu nekokybiška prekė pakeičiama analogiška ar kita kokybiška preke arba grąžinami pinigai. Jei Pirkėjas pageidauja keisti nekokybišką prekę į naują, bet brangesnę prekę, Pirkėjas sumoka padidėjusios kainos skirtumą.
 3. Pardavėjas turi teisę atsisakyti remontuoti ar pakeisti prekę, jeigu to neįmanoma padaryti arba jeigu dėl to pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant:
  1. prekės vertę, jeigu prekė neturėtų trūkumų;
  2.  prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą;
  3. tai, ar kitokio reikalavimo taikymas nesukeltų nepatogumų vartotojui.
  4. Vartotojas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį, jeigu:
  5.  pardavėjas prekės nepataisė ar nepakeitė arba atsisakė tai padaryti;
  6.  prekės trūkumas atsirado, nors pardavėjas bandė remontuoti prekę;
  7.  prekės trūkumas yra esminis;
  8. pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis per protingą terminą nesuremontuos ar nepakeis prekės arba tai sukels didelių nepatogumų vartotojui.
 4. Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl brokuotos ar nepilnos komplektacijos prekės, tai padaryti gali raštu elektroniniu paštu: sales@vilma.lt.
 5. Teikdamas skundą pirkėjas turi nurodyti tokią informaciją:
  1. Prekės užsakymo numerį;
  2. Pateikti/įvardyti Prekės broko, gedimo požymius ar trūkstamą dalį;
  3. Pateikti kitus įrodymus (pavyzdžiui, Prekės nuotrauką, brokuotos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti), Prekės pakuotės nuotrauką, kita.
 6. Teikdamas skundą pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:
  1. Pardavėjui neatlygintinai pašalinant Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
  2. pakeičiant Prekę analogiška tinkamos kokybės Preke;
  3. atitinkamai sumažinant pirkimo kainą, jei Prekės neįmanoma pataisyti ar pakeisti arba jeigu dėl to Pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų.
  4. grąžinant sumokėtą Prekės kainą ir nutraukiat Sutartį, kai prekės neįmanoma pataisyti ar pakeisti arba jeigu dėl to Pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, 
 7. Pinigų grąžinimo atveju, Pardavėjas Pirkėjui grąžina pinigus už Prekę ir jos pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.

 

Garantija:

 

 1. Teisinė prekės garantija pagal įstatymą yra 24 mėnesiai.
 2. Pirkėjo gautų prekių ir Internetinėje parduotuvėje pateikiamų Prekių spalvos gali nežymiai skirtis. Taip pat Internetinėje parduotuvėje pateikiamų Prekių vaizduose gali būti pavaizduoti papildomi Prekių aksesuarai ar komponentai, kurie neįeina į Prekės komplektaciją. Prekė laikoma atitinkanti pateiktą pasiūlymą, jei ji atitinka Internetinėje parduotuvėje pateiktą pavyzdį, modelį ar aprašymą.
 3. Jei pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas gali kreiptis raštu elektroniniu paštu: sales@vilma.lt.
 4. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos. Prieš naudodamasis Preke Pirkėjas turi atidžiai perskaitykite prekės eksploatavimo instrukciją, jei tokia yra.
 5. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo pirkėjo (vartotojo) teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, nustato teisės aktai. Ginčai dėl prekių kokybės, grąžinimo ir kitų pirkimo – pardavimo sąlygų sprendžiami pirkimo – pardavimo taisyklių nustatyta tvarka ir remiantis nacionaliniais teisės aktais. 
 6. Garantija nėra taikoma:
  1. Prekei, kuri buvo mechaniškai pažeista, ardyta ar sąmoningai sugadinta.
  2. Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį.
  3. Prekei, kurios gedimas atsirado dėl kliento kaltės.
  4. Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir kt.), Force majeure (gaisro, potvynio ir kt.) ar atsitiktinių išorės veiksnių poveikio (įtampos šuolio ir kt.).
  5. Prekei, kurios gedimas atsirado dėl į įrenginio vidų patekusių skysčių, daiktų, vabzdžių ir kt.
  6. Prekei, kurios gedimas atsirado dėl neoriginalių, nesertifikuotų priedų, detalių bei medžiagų naudojimo.
  7. Prekės susidėvinčioms detalėms (plastikas, metalo jungtys, laikikliai ir kt.).
X